ARMYTRAINING.SKAko prežiť 24 hodín v lese

Skús prežiť jednu noc s inštruktorom v lese.

Tento jednoduchý kurz je v podstate 24 hodinový zážitok v lese s inštruktorom, ktorý Vám ukáže, že aj Vy viete prežiť a ste schopný adekvátne reagovať na akúkoľvek situáciu hraničiacu s prežitím v prírode. Získate vedomosti a zručnosti, ktoré využijete nie len v krízovej situácii, ale aj v bežnom živote.


Minimálny vek pre účasť je 15 rokov. Na realizáciu odporúčame byť v športovom oblečení s pevnými, najlepšie turistickými topánkami.

Zážitok trvá 24 hodín.

Zážitok realizujeme na požiadanie. Kvôli realizácii iných našich aktivít je čakanie na zaradenie a určenie termínu realizácie kurzu minimálne 1 mesiac. Preto Vás prosíme aby ste sa do zážitku nahlásili v dostatočnom predstihu. Zážitok začína spravidla okolo 11-12 hodiny, končí po splnení predpísaného programu na druhý deň cca. o 11-12 hodine.

Ak máte otázky ohľadom spolupráce a realizácie kurzov našou spoločnosťou alebo nie ste si niečím istý,  pozrite si sekciu časté otázky.

Cena zážitku zahrňuje:

• Výučbu a lektorský zbor,
• výcvikový a spotrebný materiál na zabezpečenie prednášok,
• prenájom výcvikových priestorov,
• pripoistenie na úraz s trvalými následkami,
• certifikát o absolvovaní.

 

Cena zážitku je 80 € s DPH

 

OBJEDNAŤ ZÁŽITOK

« 1 z 4 »