ARMYTRAINING.SKZRUČNOSTI A VEDOMOSTI PRE KRÍZOVÉ SITUÁCIE

Jednoduchý komplexný a ucelený systém na základe našich dlhoročných skúsenosti.

 

PONÚKAME VÁM TIETO AKTUÁLNE AKCIOVÉ BALÍČKY:

Akciové balíčky platia do 31.12.2017

Komplexný výcvik pre krízové situácie

Letný kurz prežitia, Kurz zajatia, Kurz bezpečnosti a ochrany, Strelecký výcvik, Prežitie v meste, Zimný kurz prežitia…

Odporúčaná postupnosť kurzov na 18 tréningových dní je v uvedenom poradí. Všetky kurzy môžete absolvovať postupne v priebehu jedného roka. Podľa toho ako vám to bude lepšie vyhovovať.
Absolvovaním tohto výcviku získate:

Vedomosti o správnej výstroji a prípadnej výzbroji
Odborné vedomosti z oblasti prežitia, zajatia, vlastnej ochrany, streľby
Zručnosti potrebné na prežitie
Strelecké zručnosti a postupy
Zvýšenie sebavedomia
Návody na ďalší váš rozvoj v danej problematike

Cena tohto komplexného výcviku je 1314 € 999 € s DPH

 


 

Balíček full survival

Letný kurz prežitia, Zimný kurz prežitia…

Všetky kurzy môžete absolvovať postupne v priebehu jedného roka. Podľa toho ako vám to bude lepšie vyhovovať.
Absolvovaním tohto výcviku získate:

Zručnosti a vedomosti potrebné na prežitie v sťažených podmienkach
Vedomosti o správnej výstroji na prežitie
Základne zručnosti pre orientáciu bez mapy a buzoly

Cena tohto výcviku je 330 € 290 € s DPH

 


 

Akciový balíček UNI

Letný kurz prežitia, Prvý výstrel…

Všetky kurzy môžete absolvovať postupne v priebehu jedného roka. Podľa toho ako vám to bude lepšie vyhovovať.
Absolvovaním tohto výcviku získate:

Zručnosti a vedomosti potrebné na prežitie v lete
Základne zručnosti pre orientáciu bez mapy a buzoly

Základne zručnosti a vedomosti o bezpečnej manipulácii so zbraňami
Základy obrannej streľby

Cena tohto výcviku je 270 € 240 € s DPH

 


 

Akciový balíček personal protection

Kurz osobnej bezpečnosti a ochrany, Kurz zajatia…

Všetky kurzy môžete absolvovať postupne v priebehu jedného roka. Podľa toho ako vám to bude lepšie vyhovovať.
Absolvovaním tohto výcviku získate:

Vedomosti a zručnosti z oblasti vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti okolia

Zručnosti pri praktickom hodnotení nebezpečnej situácie a jej riešenia

Komunikačné zručnosti pri odolávaní nátlaku a šikane

Naučíte sa odolávať násiliu

Cena tohto výcviku je 599 € 540 € s DPH

 

Akciové balíčky platia do 31.12.2017