ARMYTRAINING.SKTrojdňový kurz osobnej bezpečnosti

Strach a obavy Vám nikdy nepomôžu! Byť pripravený je lepšie a efektívnejšie riešenie...

Nie je Vám ľahostajná vaša bezpečnosť počas každodenného života?
Chcete si ochrániť vlastné súkromie? Prevencia a správny prístup vám iste pomôže!

Kurz sa zaoberá sa vlastnou ochranou, prevenciou a opatreniami pre vyriešenie situácii spojených s ohrozením vlastnej osoby alebo majetku. Od základov vás kurz naučí správne jednanie a rozhodovanie, vyhodnotenie situácie v zložitých a nátlakových situáciách voči osobám alebo zvieratám. Poukáže na právne normy zaoberajúce sa touto oblasťou v rámci vlastného ohrozenia alebo napadnutia. Vyskúšate si všetky typy možných situácii vychádzajúcich z reality. Tento kurz nie je zameraný na ochranu iných osôb ako ochranca alebo bodyguard.


Naučíte sa ako postupovať pri jednaní s agresívnymi osobami, ako zhodnotiť bezpečnosť rôznych objektov a miestností, obchodných centier alebo reštaurácii, ako jednať s políciou, čo robiť pri napadnutí, oboznámite sa s efektívnymi postupmi pri boji zblízka, ako postupovať pri podozrení z odpočúvania alebo straty identity v internetovom svete, či ako predchádzať krádežiam a zabezpečiť si ľahko vlastnú domácnosť.

Skúsení inštruktori, ktorý sa dlhodobo venujú ochranou osôb a majetku, vás zoznámia s množstvom nevinných predmetov, ktoré je možné použiť na vlastnú ochranu. Vrámci kurzu si vyskúšate aj streľbu z rôznych reálnych zbraní, skryté nosenie rôznych zbraní, prehliadku auta, neznámeho priestoru a jeho hodnotenie z hľadiska ohrozenia.
Kurz realizujeme jeden až dva krát ročne (spravidla na jar a v lete). Keďže preferujeme individuálny prístup, maximálny počet účastníkov v kurze je do 8 osôb. Kvôli realizácii iných kurzov je čakanie na zaradenie a určenie termínu realizácie kurzu minimálne 2 mesiace. Preto Vás prosíme aby ste sa do kurzu nahlásili v dostatočnom predstihu.

Kurz je zameraný na odbornosť a nie na získavanie fyzickej kondície. Z tohto dôvodu sa väčšina času venuje tréningu zručnosti a získavaniu vedomosti a nie dlhým pochodom alebo náročným fyzickým výstupom. Kurz sa realizuje za akéhokoľvek počasia.

Kurz začína spravidla v piatok okolo 11-12 hodiny, končí po splnení prednášok v nedeľu o cca 14 hodine. Celý priebeh kurzu sa realizuje v teréne alebo na učebni bez prestávok. Na kurz si je nutné so sebou doniesť oblečenie a niektoré pomôcky kvôli bezpečnosti a ochrane zdravia podľa vopred zaslaného dokumentu (bude zaslaný po prihlásení na kurz a na daný termín realizácie). V prípade, že nemáte niektoré pomôcky je možnosť si ich zapožičať od nás za malý poplatok.

Ak máte otázky ohľadom spolupráce a realizácie kurzov našou spoločnosťou alebo nie ste si niečím istý,  pozrite si sekciu časté otázky.

Cena kurzu zahrňuje:

• výučbu a lektorský zbor,
• výcvikový a spotrebný materiál na zabezpečenie prednášok,
• prenájom výcvikových priestorov,
• pripoistenie na úraz s trvalými následkami,
• certifikát o absolvovaní.

Cena kurzu je 299 € osoba s DPH

 

 

 

 

OBJEDNAŤ KURZ