ARMYTRAINING.SKPRAKTICKÁ TOPOGRAFIA

Ako sa rýchlo a ľahko naučiť orientovať sa v prírode, použivať mapu, buzolu alebo GPS