ARMYTRAINING.SKTaktické kurzy

TAKTICKÉ KURZY

header_taktika

Dvojdňový kurz taktiky jednotlivca

Nezáleží čo máš na sebe a akú zbraň používaš, ale čo dokážeš a čo máš nadrilované ! Kurz (upravený a prioritné určený pre bojové hry) je základným taktickým kurzom a je určený pre všetkých hráčov airsoftu, military paintballu alebo záujemcom o túto problematiku. Zameriava sa na základné zručnosti a vedomosti ako sú maskovanie, postup terénom, ovládanie a manipulácia so zbraňou, reakcia pri nastrelení, pohyb po bojisku, efektívnu streľbu a manéver v boji a podobne. Odpovedá na dôležité otázky ohľadom usporiadania malej kompaktnej skupiny do zmysluplnej zostavy, členenia do dvojíc a ich vzájomnej podpory pri vykonávaní účelných a efektívnych taktických činnosti počas vykonávania operácie alebo „boja“.

OBJEDNAŤ KURZ VIAC INFORMÁCII
CENA: 80 € s DPH

Dvojdňový kurz prieskumníka

Každý môže byť bojovníkom, ale tichým a efektívnym len niekto! Kurz (upravený a prioritne určený pre bojové hry ) je základným taktickým kurzom jednotlivca (dvojice) a je určený pre všetkých hráčov airsoftu, military paintballu alebo záujemcom o oblasť prieskumu a diverzie. Prieskum, zjednodušene, je samostatná podporná činnosť v boji, ktorej hlavnou úlohou je zber informácií, záškodnícka činnosť alebo vyhľadávanie objektov v teréne s cieľom nájdi a znič. Na tomto základe je postavený aj daný kurz, ktorý sa venuje rozvoju vedomostí a zručností jednotlivca pre potreby „prieskumu“ v bojových hrách.

OBJEDNAŤ KURZ VIAC INFORMÁCII
CENA: 80 € s DPH

Dvojdňový kurz taktických zručnosti tímu

Každý z Vášho tímu je koliesko v dobre pracujúcom systéme! Aký je najslabší článok Vášho systému, taká bude Vaša akcia… Kurz (upravený a prioritne pre bojové hry) je určený hlavne pre všetky ucelené tímy venujúce sa airsoftu alebo military paintballu. Nie je problém ak sa kurzu zúčastnia jednotlivci alebo dvojice z iného tímu. Budú však zaradení do tímu s inými samostatnými jednotlivcami alebo malými skupinami a utvoria výcvikový tím pre potreby výcviku činnosti v tíme na kurze. Kurz nadväzuje na kurz taktiky jednotlivca a malých jednotiek, pričom rozvíja vedomosti získané na menovanom kurze.

OBJEDNAŤ KURZ VIAC INFORMÁCII
CENA: 80 € s DPH


Dvojdňový veliteľsko-taktický kurz

Dobré velenie a prehľad v boji je základom úspechu celej skupiny! Kurz (upravený a prioritne určený pre bojové hry) je zameraný na pokročilú taktiku, taktické velenie v „boji“ a veliteľské schopnosti pre „boj“, ako napríklad plánovanie a riadenie tímu pri vykonávaní úloh v „bojovej“ operácii. Je orientovaný na výcvik jednotlivcov, ktorí velia ostatným členom tímu. Využíva základné taktické vedomosti a zručnosti, ktoré rozvíja s cieľom osvojiť si hlavné veliteľské princípy ako: získanie si rešpektu, veliteľské vystupovanie, rozhodovanie sa, rýchla reakcia, využívanie terénu, jeho hodnotenie, výber správnych taktických postupov, formácií a podobne. Zároveň sa kurz snaží naučiť a poukázať na niektoré možnosti, ako si hru ešte viac užiť a zachovať si v hre rozvahu či chladnú hlavu.

OBJEDNAŤ KURZ VIAC INFORMÁCII
CENA: 80 € s DPH

Jednodňový taktický kurz boja v budove- základné zručnosti

Kurz (upravený a prioritne určený pre bojové hry) je zameraný na CQB techniky boja v uzavretom alebo stiesnenom priestore. Je určený pre jednotlivcov aj zohrané skupiny, ktoré spolu spolupracujú a prekonávajú priestor pokrytím v uhle 360 stupňov. Druhou náplňou kurzu je zlaňovanie z budovy a taktické zaistenie priestoru. Kurz rozvíja zručnosti a vedomosti z taktiky boja, velenia, streleckých postupov a prehľadu na „bojisku“.

OBJEDNAŤ KURZ VIAC INFORMÁCII
CENA: 50 € s DPH

Jednodňový taktický kurz boja v budove – pokročilé zručnosti

Boj v uzavretých priestoroch je jedným z najťažších a preto ho treba pravidelne precvičovať. Kurz rozvíja základné zručnosti v boji v uzavretom priestore, pohyb, streľbu z poza krytu, čistenie schodiska a boj v tmavých priestoroch.

OBJEDNAŤ KURZ VIAC INFORMÁCII
CENA: 50 € s DPH

Jednodňový kurz taktického zlaňovania z budovy

Zlaňovanie je dobrá zručnosť, ktorá sa Vám vždy hodí v taktike a zároveň Vám pomôže prekonať prekážky so vstupom do budovy. Kurz je zameraný na techniky zlanenia z výškovej budovy. Ide o základný kurz pre všetkých záujemcov, ktorí majú záujem zvládnuť zlaňovanie z budov a taktiku, ktorá sa využíva pre bezpečné prekonávanie prekážok pomocou lán.

OBJEDNAŤ KURZ VIAC INFORMÁCII
CENA: 50 € s DPH