ARMYTRAINING.SKZáväzná prihláška

 

Po zakúpení kurzu alebo obdarovaní Darčekovou poukážkou si môžete na tomto mieste rezervovať termín a záväzne sa na svoj kurz-zážitok prihlásiť. Termín musí byť v súlade s termínmi v našom kalendári akcii.  Podrobné organizačné pokyny na kurz-zážitok vám budú zaslané na váš mail zhruba 14 dní pred realizáciou kurzu.

 

Poučenie:

 1. Vašu prihlášku nám prosím zašlite do uzávierky (najneskôr 7 pracovných dní) pred konaním vami vybraného kurzu/zážitku. Odoslanie prihlášky je považované za pristúpenie k podmienkam účasti a na jej základe Vás do daného kurzu/zážitku zaregistrujeme.
 2. My vám zašleme podrobné organizačné pokyny s údajmi o realizácii a mieste zrazu všetkých účastníkov kurzu/zážitku. Tieto pokyny rozosielame zaregistrovaným záujemcom najskôr 14 dní pred realizáciou kurzu/zážitku.
 3. Zároveň upozorňujeme záujemcov, že v deň zahájenia kurzu musíme evidovať vašu platbu na našom účte, alebo ju môžete zaplatiť osobne. V opačnom prípade nebude záujemca zaradený do realizácie kurzu/zážitku.
 4. Počet účastníkov zaradených do kurzu je limitovaný. Nezaradeným záujemcom o kurz bude telefonicky alebo mailom ponúknutý ďalší možný termín kurzu alebo dohodnuté vrátenie kurzovného.
 5. Minimálny počet záujemcov pre spustenie realizácie kurzu je 5 osôb. Organizátor má právo v prípade nedostatočného počtu účastníkov kurz zrušiť. V takom prípade bude postupovať podľa bodu 4. Podmienok účasti.
 6. V prípade, že sa nebudete môcť na prihlásenom kurze zúčastniť, čo najskôr nám dajte vedieť aby ste nedržali miesto inému záujemcovi a my vám ponúkneme tieto možnosti:

 

  • za prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník,
  • môžete sa zúčastniť na realizácii rovnakého kurzu v neskoršom termíne,
  • môžete zrušiť svoju prihlášku. Pri zrušení objednávky do dňa uzávierky (7 dni pred realizáciou) je storno poplatok 0% z ceny kurzu, v lehote pod 7 dní pred realizáciou je storno poplatok 50% z ceny kurzu
  • pri zrušení objednávky po uzávierke alebo v prípade neúčasti, sa poplatok za kurz nevracia;

 

 1. Odoslaním tejto prihlášky obe strany uzatvárajú dohodu o cene a obchodných podmienkach spoločnosti Ing. Patrik ŽITNÍK ARMY TRAINING.